top of page

Kitaplar

Yeni Çıkan

Bu kitap Seçme Eserler ve Çalışma Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-2 kitabımızın devamı
ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Sırasıyla, M. Clementi, D. Cimarosa, L. van Beethoven, J.
Haydn, H. Lichner, F. Kuhlau ve A. Diabelli’den seçme sonatinlerle Seçme Eserler ve Çalışma
Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-1 ve Piyano Eğitimi-2 kitaplarımızın hazırladığı altyapıyı
pekiştirmenizi sağlayacaktır. Seçme Sonatinler ve Yorum Önerileriyle Piyano Eğitimi-3
kitabımızda müziksel açıdan doğru nota okuma yöntemleri, sonatinlerin bölümlerinin yapısal
analizleri, cümlesel kurgu yapıları anlatılarak “yorum” üzerine fikir yürütebilme

yolu çizilmeye çalışılmıştır.


Öte yandan bu kitap, gerek piyano eğitimcilerine gerekse hem amatör hem de mesleki
piyano eğitimi alan öğrencilere; zorluklarına göre sıralanan, parmak numaralarının, bağların,
pedal kullanımlarının, çalışma yöntemlerinin, yorum önerilerinin belirtildiği zengin bir repertuvar
sunmaktadır. Bütün kullanıcılara yararlı olması dileğiyle…

bottom of page